Portalochrona.pl to katalog firm ochroniarskich. Wyszukiwanie firm z branży ochroniarskiej. Najlepsze firmy ochrony - ochrona osób i mienia.

Wiadomości

« powrót

Świadczenie pielęgnacyjne i nie tylko- zmiany od 1 stycznia 2013r.

Data dodania 2012-09-04 22:05:00

Świadczenie pielęgnacyjne i nie tylko- zmiany od 1 stycznia 2013r.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Będą przyznawane dwa rodzaje świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne (niezależne od dochodu na osobę w rodzinie) i specjalny zasiłek opiekuńczy (uzależniony od dochodu na osobę w rodzinie).Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z projektem, od 1 lipca 2013 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 620 zł miesięcznie. Przy jego przyznawaniu nie będzie obowiązywać kryterium dochodowe. Zaproponowano, że zostanie wprowadzony okres sześciomiesięczny dla osób które już otrzymują zasiłek i do czerwca będą otrzymywać kwotę 520zł. Osoby które będą spełniać nowe warunki dodatkowo będą otrzymywać dodatek w wysokości 100zł. Uprawnionymi osobami do jego otrzymywania będą ci, którzy zrezygnują z pracy na rzecz opieki nad osobą niepełnosprawną. Niepełnosprawność taka musiała jednak powstać przed ukończeniem pełnoletniości czyli przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki szkolnej jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Osobami uprawnionymi do świadczenia pielęgnacyjnego będą zatem:

·        rodzice (matka lub ojciec);

·        opiekunowie faktyczni dziecka;

·        osoby będące rodzinami zastępczymi spokrewnionymi;

·        inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z  wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Zasiłek pielęgnacyjny

To nic innego jak zapewnienie osobie niepełnosprawnej opieki innej osoby, pokrywa część kosztów związanych z opieką.

Ustawa określa krąg osób, którym może zostać przyznany:

  • Niepełnosprawnemu dziecku,
  • Osobie niepełnosprawnej poniżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • Osobie powyżej 75 roku życia,
  • Osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeśli ta niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat).

Świadczenie nie przysługuje natomiast:

  • Osobie będącej w instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie (np. w domu pomocy społecznej, w zakładzie poprawczym), jeśli pobyt ten jest finansowany z budżetu państwa lub przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
  • Osobom, członkom rodzin którym przysługuje świadczenie na opieke osoby niepełnosprawnej za granicą

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)